ffs(3) Library Functions Manual ffs(3)

ffs, ffsl, ffsll - pozycja pierwszego ustawionego bitu w słowie

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

#include <strings.h>
int ffs(int i);
#include <string.h>
int ffsl(long i);
int ffsll(long long i);
Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

ffs():


Since glibc 2.12:
_XOPEN_SOURCE >= 700
|| ! (_POSIX_C_SOURCE >= 200809L)
|| /* glibc >= 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE
Before glibc 2.12:
none

ffsl(), ffsll():


Since glibc 2.27:
_DEFAULT_SOURCE
Before glibc 2.27:
_GNU_SOURCE

Funkcja ffs() zwraca pozycję pierwszego (najmniej znaczącego) ustawionego bitu w słowie i. Mniej znaczący bit jest na pozycji 1, a bardziej znaczący na pozycji na przykład 32 lub 64. Funkcje ffsll() oraz ffsl() robią to samo, ale pobierają argumenty być może o innych rozmiarach.

Funkcje zwracają pozycję pierwszego ustawionego bitu lub 0, jeśli żaden bit nie jest ustawiony.

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
ffs(), ffsl(), ffsll() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

Systemy BSD definiują prototyp w <string.h>.

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, 4.3BSD.
GNU.

memchr(3)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam Byrtek <alpha@irc.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

20 lipca 2023 r. Linux man-pages 6.05.01