fd(4) Device Drivers Manual fd(4)

fd - urządzenie stacji dyskietek

Floppy drives are block devices with major number 2. Typically they are owned by root:floppy (i.e., user root, group floppy) and have either mode 0660 (access checking via group membership) or mode 0666 (everybody has access). The minor numbers encode the device type, drive number, and controller number. For each device type (that is, combination of density and track count) there is a base minor number. To this base number, add the drive's number on its controller and 128 if the drive is on the secondary controller. In the following device tables, n represents the drive number.

Warning: if you use formats with more tracks than supported by your drive, you may cause it mechanical damage. Trying once if more tracks than the usual 40/80 are supported should not damage it, but no warranty is given for that. If you are not sure, don't create device entries for those formats, so as to prevent their usage.

Niezależne od napędu pliki urządzeń, które automatycznie wykrywają format i pojemność dyskietki:

Nazwa Base
minor #
fdn 0

Pliki urządzeń napędu 5.25 cala o podwójnej gęstości:

Nazwa Capacity Cyl. Sekt. Głow. Base
KiB minor #
fdnd360 360 40 9 2 4

Pliki urządzeń napędu 5.25 cala o wysokiej gęstości:

Nazwa Capacity Cyl. Sekt. Głow. Base
KiB minor #
fdnh360 360 40 9 2 20
fdnh410 410 41 10 2 48
fdnh420 420 42 10 2 64
fdnh720 720 80 9 2 24
fdnh880 880 80 11 2 80
fdnh1200 1200 80 15 2 8
fdnh1440 1440 80 18 2 40
fdnh1476 1476 82 18 2 56
fdnh1494 1494 83 18 2 72
fdnh1600 1600 80 20 2 92

Pliki urządzeń napędu 3.5 cala o podwójnej gęstości:

Nazwa Capacity Cyl. Sekt. Głow. Base
KiB minor #
fdnu360 360 80 9 1 12
fdnu720 720 80 9 2 16
fdnu800 800 80 10 2 120
fdnu1040 1040 80 13 2 84
fdnu1120 1120 80 14 2 88

Pliki urządzeń napędu 3.5 cala o wysokiej gęstości:

Nazwa Capacity Cyl. Sekt. Głow. Base
KiB minor #
fdnu360 360 40 9 2 12
fdnu720 720 80 9 2 16
fdnu820 820 82 10 2 52
fdnu830 830 83 10 2 68
fdnu1440 1440 80 18 2 28
fdnu1600 1600 80 20 2 124
fdnu1680 1680 80 21 2 44
fdnu1722 1722 82 21 2 60
fdnu1743 1743 83 21 2 76
fdnu1760 1760 80 22 2 96
fdnu1840 1840 80 23 2 116
fdnu1920 1920 80 24 2 100

Pliki urządzeń napędu 3.5 cala o gęstości extra:

Nazwa Capacity Cyl. Sekt. Głow. Base
KiB minor #
fdnu2880 2880 80 36 2 32
fdnCompaQ 2880 80 36 2 36
fdnu3200 3200 80 40 2 104
fdnu3520 3520 80 44 2 108
fdnu3840 3840 80 48 2 112

Pliki specjalne fd udostępniają dyskietki w trybie surowym. Następujące odwołania ioctl(2) obsługiwane są przez urządzenia fd:

usuwa informacje o nośniku (geometrii dyskietki w stacji).
ustawia informacje o nośniku. Informacje te giną wraz ze zmianą dyskietki.
ustawia informacje o nośniku (geometrii dyskietki w stacji). Informacje te nie giną po zmianie dyskietki. Oznacza to wyłączenie automatycznego rozpoznawania nośnika w razie jego zmiany. Aby włączyć autodetekcję z powrotem, należy użyć FDCLRPRM.
zwraca typ napędu (parametr nazwy). Dla formatów, które działają w różnych typach napędów, FDGETDRVTYP zwraca nazwę, która odpowiada najstarszemu typowi napędu obsługującemu ten format.
dezaktualizuje bufory cache dla danego napędu.
ustawia progi błędów dla ich zgłaszania, anulowania operacji, rekalibracji, resetowania i odczytu sektor po sektorze.
zwraca bieżące progi błędów.
zwraca wewnętrzną nazwę napędu.
czyści statystyki błędów zapisu.
odczytuje statystyki błędów zapisu. Należą do nich: całkowita liczba błędów zapisu, położenie i dysk, na którym wystąpił pierwszy błąd zapisu oraz położenie i dysk, na którym wystąpił ostatni błąd zapisu. Dyski identyfikowane są przez generowany numer, zwiększany po każdej (niemal) zmianie dyskietki.
Wyłącza silnik napędu na kilka mikrosekund. Może to być niezbędne dla uzyskania dostępu do dyskietki, której sektory są zbyt blisko siebie.
ustawia różne parametry napędu.
odczytuje te parametry.
zwraca buforowany stan napędu (dyskietka zmieniona, zabezpieczenie przed zapisem, itd.)
odpytuje napęd i zwraca jego stan.
zwraca stan kontrolera napędu dyskietek.
resetuje kontroler napędu dyskietek w konkretnych warunkach.
wysyła surowe polecenie do kontrolera napędu.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, zajrzyj również do plików nagłówkowych <linux/fd.h> i <linux/fdreg.h>, jak również do strony man dla floppycontrol(1).

/dev/fd*

The various formats permit reading and writing many types of disks. However, if a floppy is formatted with an inter-sector gap that is too small, performance may drop, to the point of needing a few seconds to access an entire track. To prevent this, use interleaved formats.

It is not possible to read floppies which are formatted using GCR (group code recording), which is used by Apple II and Macintosh computers (800k disks).

Reading floppies which are hard sectored (one hole per sector, with the index hole being a little skewed) is not supported. This used to be common with older 8-inch floppies.

chown(1), floppycontrol(1), getfdprm(1), mknod(1), superformat(1), mount(8), setfdprm(8)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Paweł Olszewski <alder@amg.net.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06