FCLOSEALL(3) Podręcznik programisty Linuksa FCLOSEALL(3)

fcloseall - zamknięcie wszystkich otwartych strumieni

#define _GNU_SOURCE         /* Patrz feature_test_macros(7) */
#include <stdio.h>
int fcloseall(void);

Funkcja fcloseall() zamyka wszystkie otwarte strumienie w procesie wywołującym. Dane w buforach wyjściowych każdego strumienia są zapisywane przed zamknięciem (tak jak w przypadku fflush(3)); dane w buforach wejściowych są ignorowane.

Zamykane są także standardowe strumienie stdin, stdout i stderr.

Funkcja zwraca 0, jeśli wszystkie pliki zostały poprawnie zamknięte, lub EOF, gdy wystąpił błąd.

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
fcloseall() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Unsafe race:streams

Funkcja fcloseall() nie blokuje strumieni, więc nie jest bezpieczna dla wątków.

Ta funkcja jest rozszerzeniem GNU.

close(2), fclose(3), fflush(3), fopen(3), setbuf(3)

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.13 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

22 marca 2021 r. GNU