FACTOR(1) Opdrachten voor gebruikers FACTOR(1)

factor - breek getal op in priem factoren

factor [GETAL]...
factor OPTIE

Toont de priemgetallen waaruit elk gegeven GETAL is opgebouwd. Als geen GETAL gegeven is, dan worden getallen gelezen van standaardinvoer.

toon de helptekst en stop
toon programmaversie en stop

Geschreven door Paul Rubin, Torbjorn Granlund en Niels Moller.

Online hulp bij GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Meld alle vertaalfouten op https://translationproject.org/team/nl.html

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licentie GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

Volledige documentatie op: https://www.gnu.org/software/coreutils/factor
of lokaal via: info '(coreutils) factor invocation'

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

November 2022 GNU coreutils 9.1