FACTOR(1) Brugerkommandoer FACTOR(1)

factor - factor numbers

factor [TAL]...
factor FLAG

Udskriv primfaktorerne til alle angivne heltal TAL. Hvis ingen argumenter er angivet på kommandolinjen, læses de fra standard-ind.
--help
viser hjælpetekst og stopper
--version
viser versionsinformation og stopper

Skrevet af Paul Rubin, Torbjorn Granlund og Niels Moller.

Hjælp til GNU coreutils på nettet:: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapportér oversættelsesfejl til https://translationproject.org/team/

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller nyere https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dette er frit programmel: du kan frit ændre og videredistribuere det. Der gives INGEN GARANTI, i den grad som loven tillader dette.

Fuld dokumentation https://www.gnu.org/software/coreutils/factor
eller lokalt tilgængelig via: info '(coreutils) factor invocation'

De oversatte denne manual til dansk

Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public License Version 3 eller nyere for copyrightbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du sende en e-mail til TODO.

marts 2020 GNU coreutils 8.32