SPECTACLE(1) Manual d'usuari de l'Spectacle SPECTACLE(1)

spectacle - Utilitat de captura de pantalla

spectacle [Opcions de l'Spectacle]

L'spectacle és una senzilla aplicació per a prendre captures de pantalla de l'escriptori. Pot capturar imatges de tot l'escriptori, un sol monitor, la finestra activa, la finestra sota el ratolí o d'una regió rectangular de la pantalla. Les imatges es poden imprimir, enviar a altres aplicacions per a la seva manipulació o desar-les com estan.

-f, --fullscreen

Captura l'escriptori sencer (predeterminat).

-m, --current

Captura el monitor actual.

-a, --activewindow

Captura la finestra activa.

-u, --windowundercursor

Captura la finestra actual sota el cursor, inclosos els menús emergents dels pares.

-t, --transientonly

Captura la finestra actual sota el cursor, excloent els menús emergents dels pares.

-r, --region

Captura una regió rectangular de la pantalla.

-g, --gui

Inicia en el mode IGU (predeterminat).

-b, --background

Pren una captura de pantalla i surt sense mostrar la IGU.

-s, --dbus

Inicia en el mode «activació del DBus».

-n, --nonotify

En el mode segon pla, no mostra cap notificació emergent quan es pren la captura de pantalla.

-o, --output nomFitxer

En el mode segon pla, desa una imatge a un fitxer especificat (nomFitxer).

-d, --delay retardMseg

En el mode segon pla, retard abans d'informar de prendre la captura (en mil⋅lisegons).

-c, --clipboard

En el mode segon pla, copia la captura de pantalla al porta-retalls.

-w, --onclick

Espera un clic abans de prendre la captura de pantalla. Invalida el retard.

-i, --new-instance

Inicia una instància nova de la IGU de l'Spectacle sense registrar al DBus.

-i, --pointer

En mode segon pla, inclou el punter a la captura de pantalla.

-e, --no-decoration

En mode segon pla, no inclou les decoracions de la finestra a la captura de pantalla.

A l'IRC, irc.libera.chat #kde o mitjançant correu electrònic, kde-graphics-devel@kde.org o al lloc web, https://apps.kde.org/spectacle

Hi ha disponible documentació d'usuari més detallada des de help:/spectacle (podeu emprar aquest URL al Konqueror o bé executar khelpcenterhelp:/spectacle).
kf5options(7)
qt5options(7)
També hi ha més informació disponible al lloc web https://apps.kde.org/spectacle

Copyright (c) 2015 Boudhayan Gupta

Llicència pública general de GNU versió 2 https://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html

Chornoivan, Yuri <yurchor@ukr.net>

Pàgina man de l'Spectacle.
11 dabril de 2021 Aplicacions KDE Spectacle 21.0