PO4A-NORMALIZE.1P(1) User Contributed Perl Documentation PO4A-NORMALIZE.1P(1)

ИМЕ

po4a-normalize - нормализација фајла документације парсирањем са po4a, и уписивањем назад

СИНОПСИС

po4a-normalize -f fmt мастер.doc

ОПИС

Циљ po4a (PO for anything – PO за било шта) пројекта је да поједностави превођење (и што је још интересантније, одржавање превода) употребом gettext алата на деловима на којима се не очекује њихова употреба, као што је документација.

Скрипта po4a-normalize је алат за отклањање грешака који се користи с циљем да po4a не измени документ онда када то не би требало да уради. Користите га само ако развијате нови модул, или ако сумњате да се алати не понашају како треба.

Подразумевано је да се генерисани документ упише у po4a-normalize.output а да се генерисани POT фајл упише у po4a-normalize.po, али можете да употребите опције --localized и --pot и промените имена ових фајлова.

ОПЦИЈЕ

Додатна опција (или више њих) које се прослеђују додатку формата. Погледајте документацију сваког од додатака да сазнате више информација о важећим опцијама и њиховом значењу. На пример, AsciiDoc парсеру бисте могли да проследите '-o tablecells', док би текст парсер прихватио '-o tabs=split'.
Column at which we should wrap the resulting file if the format supports it (default: 76).
Креира празан преведени документ. То се ради тако што се усваја да су све поруке преведене једним размаком или преломом линије.

Ово је корисно да се провери који делови документа не могу да се преведу.

Both --blank and --capitalize can't be specified at the same time.

Create a translated document and corresponding po-file with original strings translated as their capitalized versions.

This is useful to check what parts of the document cannot be translated and generate test data for po4a.

Both --blank and --capitalize can't be specified at the same time.

Приказује кратку поруку помоћи.
Списак формата документације које програм po4a разуме.
Формат документације који се обрађује. Да бисте видели списак доступних формата употребите опцију --help-format.
Скуп карактера фајла који садржи документ који се преводи.
Име нормализованог фајла који се прави (подразумевано је po4a-normalize.output).
Pot фајл који се прави (подразумевано је po4a-normalize.po).
Приказује верзију скрипте и завршава извршавање.

ПОГЛЕДАЈТЕ ТАКОЂЕ

po4a-gettextize(1), po4a-translate(1), po4a-updatepo(1), po4a(7)

АУТОРИ

Дени Барбије <barbier@linuxfr.org>
Никола Франсоа <nicolas.francois@centraliens.net>
Мартин Квинсон (mquinson#debian.org)

ПРАВА УМНОЖАВАЊА И ЛИЦЕНЦА

Copyright 2002-2023 by SPI, inc.

This program is free software; you may redistribute it and/or modify it under the terms of GPL v2.0 or later (see the COPYING file).

2024-06-08 perl v5.38.2