PO4A-DISPLAY-POD(1) Po4a Алати PO4A-DISPLAY-POD(1)

ИМЕ

po4a-display-pod - приказује преведени POD фајл у складу са PO

ПРЕГЛЕД

po4a-display-pod -p  PO_ФАЈЛ -m  POD_ФАЈЛ [-o  PO4A_ОПЦ]

ОПИС

Преводиоци могу да употребе po4a-display-pod како ће њихова преведена man страница да се прикаже крајњим корисницима, без потребе да се рекомпајлира и реинсталира цео пројекат. Најчешће је POD фајл доступан само у пакету изворног кода или је уграђен у Perl скрипту.

ОПЦИЈЕ

-p PO_ФАЈЛ

PO фајл у коме се налазе преводи.

-m POD_ФАЈЛ

Оригинални POD фајл који po4a користи за генерисање PO фајла.

-o PO4A_ОПЦ

Неке опције које се прослеђују програму po4a-translate(1).

ПОГЛЕДАЈТЕ ТАКОЂЕ

po4a-display-man(1)

АУТОР

Флорентин Дуно

2009-03-16 Po4a Алати