PO4A-DISPLAY-MAN(1) Po4a Алати PO4A-DISPLAY-MAN(1)

ИМЕ

po4a-display-man - приказује преведену man страну у складу са PO

ПРЕГЛЕД

po4a-display-man -p PO_ФАЈЛ [-m МАСТЕР_ФАЈЛ] [-o PO4A_ОПЦ]

ОПИС

Преводиоци могу да употребе po4a-display-man и виде како ће њихов превод man странице бити приказан крајњим корисницима, без потребе да се цео пројекат рекомпајлира и реинсталира.

Овај скрипт функционише само за man странице написане директно у nroff и које обрађује модул man програма po4a. Нису подржане странице приручника које су генерисане из осталих формата, ко што су DocBook или POD. Погледајте po4a-display-pod(1) за еквивалентне подржавајуће POD документе.

ОПЦИЈЕ

-p PO_ФАЈЛ

PO фајл у коме се налазе преводи.

-m МАСТЕР_ФАЈЛ

Оригинална man страница. Може да буде апсолутна или релативна путања до оригиналне man странице (gzippоване или не), име man странице или име и секција man странице (употребљавајући формат man.секција). Када опцијом -m није наведен мастер документ, po4a-display-man команда покушава да пронађе оригиналну man страницу користећи референцу на линију из првог стринга у PO фајлу.

-o PO4A_ОПЦ

Неке опције које се прослеђују програму po4a-translate(1).

ПОГЛЕДАЈТЕ ТАКОЂЕ

po4a-display-pod(1)

АУТОР

Томас Урио

2006-04-08 Po4a Алати