LOCALE::PO4A::YAML.3PM(1) User Contributed Perl Documentation LOCALE::PO4A::YAML.3PM(1)

ИМЕ

Locale::Po4a::Yaml - двосмерна конверзија YAML фајлова и PO фајлова

ОПИС

Locale::Po4a::Yaml је модул који помаже у превођењу Yaml фајлова на друге [људске] језике.

Модул издваја вредност YAML хешева и низова. Хеш кључеви се не издвајају.

НАПОМЕНА: овај модул парсира YAML фајл помоћу YAML::Tiny.

ОПЦИЈЕ КОЈЕ ПРИХВАТА ОВАЈ МОДУЛ

Ово су опције везане само за овај модул:

Листа хеш кључева раздвојених размацима који треба да се обраде за издвајање, сви остали кључеви се прескачу. При подударању кључева се води рачуна о разлици малих и великих слова. Ако се paths и keys употребе заједно, вредности се укључују ако се подударају са барем једном од њих. Вредности низова се увек враћају, осим у случају када је постављена опција skip_array.
Листа хеш путања раздвојених запетама који треба да се обраде за издвајање, све остале путање се прескачу. При подударању путања се води рачуна о разлици малих и великих слова. Ако се paths и keys употребе заједно, вредности се укључују ако се подударају са барем једном од опција. Вредности низова се увек враћају, осим у случају када је постављена опција skip_array.
Вредности низа се не преводе.

ПОГЛЕДАЈТЕ ТАКОЂЕ

Locale::Po4a::TransTractor(3pm), po4a(7)

АУТОРИ

Брајан Екселбирд <bex@pobox.com>

ПРАВА УМНОЖАВАЊА И ЛИЦЕНЦА

Copyright © 2017 Brian Exelbierd.
Copyright © 2022 Martin Quinson <mquinson#debian.org>.

This program is free software; you may redistribute it and/or modify it under the terms of GPL v2.0 or later (see the COPYING file).

2024-06-08 perl v5.38.2