LOCALE::PO4A::WML.3PM(1) User Contributed Perl Documentation LOCALE::PO4A::WML.3PM(1)

Locale::Po4a::Wml - konwersja dokumentów WML (web markup language) z/do plików PO

Celem projektu po4a ("PO for anything") jest ułatwienie tłumaczeń (oraz, co ciekawsze, zarządzania tłumaczeniami) przy użyciu narzędzi gettext w tych obszarach, gdzie nie były używane, jak na przykład w obszarze dokumentacji.

Locale::Po4a::XML jest modułem ułatwiającym tłumaczenie dokumentów WML do innych języków [używanych przez ludzi]. Proszę nie mylić WML, o który tu jest mowa (web markup language) z tandetnym WAP-em używanym w telefonach komórkowych.

Proszę zauważyć, że ten moduł zależy od modułu Locale::Po4a::Xhtml, który z kolei zależy od Locale::Po4a::Xml. Oznacza to, że zakłada się, że wszystkie znaczniki wyrażeń stron web używają składni XHTML.

BRAK.

Moduł ten działa dla niektórych prostych dokumentów, chociaż wciąż jest jeszcze nowy. Obecnie największym problemem modułu jest najprawdopodobniej brak obsługi dokumentów zawierających włączane znaczniki nie-XML-owe, takie jak<email "bla@przyklad.org">, które często są definiowane w WML-u. Zostanie to ulepszone w kolejnych wersjach modułu.

Martin Quinson (mquinson#debian.org)
Noriada Kobayashi <nori1@dolphin.c.u-tokyo.ac.jp>

Robert Luberda <robert@debian.org>

Copyright © 2005 SPI, Inc.

This program is free software; you may redistribute it and/or modify it under the terms of GPL v2.0 or later (see the COPYING file).

2024-06-08 perl v5.38.2