LOCALE::PO4A::HALIBUT.3PM(1) User Contributed Perl Documentation LOCALE::PO4A::HALIBUT.3PM(1)

Locale::Po4a::Halibut - konwersja dokumentów Halibut i pochodnych z/do plików PO

Celem projektu po4a ("PO for anything") jest ułatwienie tłumaczeń (oraz, co ciekawsze, zarządzania tłumaczeniami) przy użyciu narzędzi gettext w tych obszarach, gdzie nie były używane, jak na przykład w obszarze dokumentacji.

Locale::Po4a::Halibut jest modułem ułatwiającym tłumaczenie dokumentów w formacie Halibut do innych języków [używanych przez ludzi].

Moduł zawiera definicje wspólnych poleceń i środowisk Halibuta.

Moduł jest wciąż w fazie beta. Prosimy o przesyłanie opinii i próśb dotyczących dodania nowych funkcjonalności.

Wsparcie niektórych konstrukcji jest niepełne. Znane ograniczenia są opisane poniżej.

\c ble
\c bla

Bloki dosłowne (verbatim blocks) nie są uważane za całość. Każda linia będzie tłumaczona osobno.

Locale::Po4a::TeX(3pm), Locale::Po4a::TransTractor(3pm), po4a(7)

Nicolas François <nicolas.francois@centraliens.net>

Robert Luberda <robert@debian.org>

Copyright © 2004-2008 Nicolas FRANÇOIS <nicolas.francois@centraliens.net>.

This program is free software; you may redistribute it and/or modify it under the terms of GPL v2.0 or later (see the COPYING file).

2024-06-08 perl v5.38.2