LOCALE::PO4A::DIA.3PM(1) User Contributed Perl Documentation LOCALE::PO4A::DIA.3PM(1)

ИМЕ

Locale::Po4a::Dia - двосмерна конверзија некомпресованих Dia дијаграма и PO фајлова

ОПИС

Циљ po4a (PO for anything – PO за било шта) пројекта је да поједностави превођење (и што је још интересантније, одржавање превода) употребом gettext алата на деловима на којима се не очекује њихова употреба, као што је документација.

Locale::Po4a::Dia је модул који помаже превођење дијаграма из некомпресованог Dia формата у друге [људске] језике.

Програм Dia (графички едитор ових дијаграма) можете да преузмете са локације:
http://www.gnome.org/projects/dia/

ПРЕВОЂЕЊЕ ПОМОЋУ PO4A::DIA

Овај модул преводи само некомпресоване Dia дијаграме. Своје некомпресоване дијаграма можете да сачувате из самог програма Dia, тако што искључите опцију „Compress diagram files” у дијалогу „Save Diagram”.

Други начин је да из командне линије распакујете компресоване dia фајлове:
gunzip < оригинал.dia > некомпресовани.dia

СТАТУС ОВОГ МОДУЛА

Овај модул је потпуно функционалан, јер се ослања на модул Locale::Po4a::Xml. Ово само дефинише преводиве ознаке (<dia:string>), и филтрира интерне стрингове (садржај ознаке <dia:diagramdata>), који нису интересантни за превођење.

ПОГЛЕДАЈТЕ ТАКОЂЕ

Locale::Po4a::TransTractor(3pm), Locale::Po4a::Xml(3pm), po4a(7)

АУТОРИ

Жорди Вијалта <jvprat@gmail.com>

ПРАВА УМНОЖАВАЊА И ЛИЦЕНЦА

Права умножавања © 2004 Жорди Виљалта <jvprat@gmail.com>

This program is free software; you may redistribute it and/or modify it under the terms of GPL v2.0 or later (see the COPYING file).

2024-06-08 perl v5.38.2