LOCALE::PO4A::DIA.3PM(1) User Contributed Perl Documentation LOCALE::PO4A::DIA.3PM(1)

Locale::Po4a::Dia - Converteix diagrames descomprimits de Dia des de/a fitxers PO

L'objectiu del projecte po4a (PO per a tot) és facilitar la traducció (i sobretot el manteniment de les traduccions) utilitzant les eines de gettext en àrees on no eren d'esperar, com ara en la documentació.

Locale::Po4a::Dia és un mòdul que ajuda en la traducció de diagrames en el format descomprimit de Dia cap a altres llenguatges [humans].

Podeu obtenir Dia (l'editor gràfic per aquests diagrames) de:
http://www.gnome.org/projects/dia/

Aquest mòdul tan sols tradueix diagrames de Dia descomprimits. Podeu desar els vostres diagrames descomprimits directament amb el Dia, desmarcant l'opció "Comprimeix els fitxers del diagrama" al diàleg "Desa el diagrama".

Una altra manera és descomprimir els fitxers dia des de la línia de comandes amb:
gunzip < original.dia > descomprimit.dia

Aquest mòdul és completament funcional, ja que es basa en el mòdul Locale::Po4a::Xml. Aquest tan sols defineix els tags traduïbles (<dia:string>), i filtra les cadenes internes (el contingut del tag <dia:diagramdata> tag), que no s'ha de traduir.

Locale::Po4a::TransTractor(3pm), Locale::Po4a::Xml(3pm), po4a(7)

Jordi Vilalta <jvprat@gmail.com>

Carme Cirera <menxu@hotmail.com>
Jordi Vilalta <jvprat@gmail.com>

Copyright © 2004 Jordi Vilalta <jvprat@gmail.com>

This program is free software; you may redistribute it and/or modify it under the terms of GPL v2.0 or later (see the COPYING file).

2024-06-26 perl v5.38.2