LOCALE::PO4A::COMMON.3PM(1) User Contributed Perl Documentation LOCALE::PO4A::COMMON.3PM(1)

Locale::Po4a::Common - gemeenschappelijke delen van de po4a-scripts en -hulpprogramma's

Locale::Po4a::Common bevat gemeenschappelijke delen van de po4a-scripts en enkele handige functies die worden gebruikt in de andere modules.

Indien u dit nodig heeft, kunt u als volgt het gebruik van Text::WrapI18N uitzetten:

use Locale::Po4a::Common qw(nowrapi18n);
use Locale::Po4a::Text;

in plaats van:

use Locale::Po4a::Text;

De volgorde is hier belangrijk: aangezien de meeste Locale::Po4a-modules automatisch worden geladen, bepaalt Locale::Po4a::Common, wanneer deze voor het eerst geladen wordt, of Text::WrapI18N gebruikt zal worden.

 • show_version($)

  Toont de huidige versie van het script en een kort copyrightbericht. Het neemt de naam van het script als argument.

 • wrap_msg($@)

  Deze functie toont een bericht op dezelfde manier als sprintf() dit doet, maar past regelafbreking toe, zodat het resultaat er op de terminal fraai uitziet.

 • wrap_mod($$@)

  Deze functie werkt zoals wrap_msg(), maar ze neemt een modulenaam als eerste argument en laat links van het bericht een spatie.

 • wrap_ref_mod($$$@)

  Deze functie werkt als wrap_msg(), maar ze neemt een referentie naar bestand:regel als eerste argument, een modulenaam als het tweede, en ze laat links van het bericht een spatie.

Locale::Gettext

Wanneer de module Locale::Gettext niet geladen kan worden, voorziet deze module in een dummy (lege) toepassing van de volgende functies. In dat geval zullen po4a-berichten niet vertaald worden, maar zal het programma blijven werken.

Indien Locale::gettext aanwezig is, aanroept dit omhulsel ook setlocale(LC_MESSAGES, ""), zodat aanroepers ook niet afhangen van de POSIX-module.

 • bindtextdomain($$)
 • textdomain($)
 • gettext($)
 • dgettext($$)

Jordi Vilalta <jvprat@gmail.com>

Copyright © 2005 SPI, Inc.

Dit programma is vrije software; u kunt het verder verspreiden en/of aanpassen onder de bepalingen van de GPL v2.0 of recenter (zie het bestand COPYING).

2024-06-08 perl v5.38.2