LOCALE::PO4A::BIBTEX.3PM(1) User Contributed Perl Documentation LOCALE::PO4A::BIBTEX.3PM(1)

ИМЕ

Locale::Po4a::BibTeX - двосмерна конверзија BibTeX докумената и PO фајлова

ОПИС

Циљ po4a (PO for anything – PO за било шта) пројекта је да поједностави превођење (и што је још интересантније, одржавање превода) употребом gettext алата на деловима на којима се не очекује њихова употреба, као што је документација.

Locale::Po4a::BibTeX је модул који помаже превођење библиографија у BibTeX формату на друге [људске] језике.

Издвајају се вредности поља и предлажу за превођење.

ОПЦИЈЕ КОЈЕ ПРИХВАТА ОВАЈ МОДУЛ

НИШТА.

СТАТУС ОВОГ МОДУЛА

Ово је врло једноставан модул, али још увек није зрео.

АУТОРИ

Никола Франсоа <nicolas.francois@centraliens.net>

ПРАВА УМНОЖАВАЊА И ЛИЦЕНЦА

Права умножавања © 2006 Никола ФРАНСОА <nicolas.francois@centraliens.net>.

This program is free software; you may redistribute it and/or modify it under the terms of GPL v2.0 or later (see the COPYING file).

2024-06-08 perl v5.38.2