LOCALE::PO4A::BIBTEX.3PM(1) User Contributed Perl Documentation LOCALE::PO4A::BIBTEX.3PM(1)

Locale::Po4a::BibTeX - konwersja dokumentów BibTeX z/do plików PO

Celem projektu po4a ("PO for anything") jest ułatwienie tłumaczeń (oraz, co ciekawsze, zarządzania tłumaczeniami) przy użyciu narzędzi gettext w tych obszarach, gdzie nie były używane, jak na przykład w obszarze dokumentacji.

Locale::Po4a::BibTeX jest modułem ułatwiającym tłumaczenie bibliografiiw formacie BibTex do innych języków [używanych przez ludzi].

Wartości pól są wyciągane i proponowane do przetłumaczenia.

BRAK.

Jest to moduł bardzo prosty, lecz dostępny od niedawna.

Nicolas François <nicolas.francois@centraliens.net>

Robert Luberda <robert@debian.org>

Copyright © 2006 Nicolas FRANÇOIS <nicolas.francois@centraliens.net>.

This program is free software; you may redistribute it and/or modify it under the terms of GPL v2.0 or later (see the COPYING file).

2024-06-26 perl v5.38.2