WDIFF(1) Корисничке наредбе WDIFF(1)

НАЗИВ

wdiff - display word differences between text files

УВОД

wdiff [ОПЦИЈА]... ДАТОТЕКА1 ДАТОТЕКА2
wdiff -d [ОПЦИЈА]... [ДАТОТЕКА]

ОПИС

wdiff — Упоређује речи у две датотеке и извештава разлике.

Обавезни аргументи за дуге опције су обавезни и за кратке опције такође.

display copyright then exit
-1, --no-deleted
не приказује излаз обрисаних речи
-2, --no-inserted
не приказује излаз уметнутих речи
-3, --no-common
не приказује излаз општих речи
самостално позива страничара
користи једну обједињену разлику као улаз
приказује ову помоћ и излази
обавија величину знака приликом поређења
промена режима штампача за less(1)
не шири поља кроз нове редове
прештампава као за штампаче
обавештава о томе колико речи је обрисано, уметнуто, итд.
користи могућности терминала као за терминалске приказиваче
приказује издање програма и излази
ниска за обележавање почетка области брисања
ниска за обележавање краја области брисања
ниска за обележавање почетка области уметања
ниска за обележавање краја области уметања

Some options that used to provide some unique functionality are no longer recommended, but still recognized for the sake of backwards compatibility.

Now synonymous to --terminal, which never initializes the terminal.

АУТОР

Програм је написао Франсуа Пинар <pinard@iro.umontreal.ca>.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ГРЕШАКА

Грешке пријавите на <wdiff-bugs@gnu.org>.

АУТОРСКА ПРАВА

Ауторска права © 1992, 1997, 1998, 1999, 2009, 2010, 2011, 2012 Задужбина слободног софтвера, Доо.
Ово је слободан софтвер; погледајте извор за услове умножавања. Не постоји НИКАКВА гаранција; чак ни за ТРЖИШНУ ВРЕДНОСТ или за ИСПУЊАВАЊЕ ОДРЕЂЕНЕ ПОТРЕБЕ.

ВИДИТЕ ТАКОЂЕ

Потпуна документација за wdiff је одржавана као Тексинфо упутство. Ако су info и wdiff исправно инсталирани на вашем сајту, наредба

info wdiff

треба да вам да приступ потпуном упутству.

ПРЕВОД

Српски превод ове странице са приручником смо направили

Овај превод је бесплатна документација; за услове ауторског права погледајте ГНУ Општу јавну лиценцу верзије 3 или новије. Не преузимамо никакву одговорност.

Ако пронађете грешке у преводу ове странице приручника, пошаљите е-поруку TODO.

Априла 2014 wdiff 1.2.2