PR(1) Корисничке наредбе PR(1)

НАЗИВ

pr - convert text files for printing

УВОД

pr [ОПЦИЈА]... [ДАТОТЕКА]...

ОПИС

Спрема ДАТОТЕКУ(Е) као странице или ступце за исписивање.

Без ДАТОТЕКЕ, или када је ДАТОТЕКА -, чита стандардни улаз.

Обавезни аргументи за дуге опције су обавезни и за кратке опције такође.

+ПРВА_СТРАНИЦА[:ПОСЛЕДЊА_СТРАНИЦА], --pages=ПРВА_СТРАНИЦА[:ПОСЛЕДЊА_СТРАНИЦА]
почиње [зауставља] исписивање страницом ПРВА_[ПОСЛЕДЊА_]СТРАНИЦА
-СТУБАЦ, --columns=СТУБАЦ
исписује СТУБАЦ стубаца и исписује ступце, осим ако се не користи -a. Уравнотежава број редова у ступцима на свакој страници
исписује ступце унакрст уместо доле, користи се заједно са -СТУБАЦ
користи назначавање капицом (^G) и октално назначавање контра косом цртом
удвостручава простор излаза
користи ЗАПИС за датум заглавља
проширује улазни(е) ЗНАК(е) (ТАБУЛАТОРе) на ШИРИНУ табулатора (8)
користи доводе облика уместо нових редова за раздвајање страница (заглављем 3-редне странице са -F или 5-редним заглављем и завршетком без -F)
користи усредиштено ЗАГЛАВЉЕ уместо назива датотеке у заглављу странице, -h "" исписује празан ред, не користи -h""
замењује размаке ЗНАКОМ(цима) (ТАБУЛАТОРОМ/има) на ШИРИНУ табулатора (8)
стапа читаве редове, искључује -W краћење реда, без поравнања ступца, --sep-string[=НИСКА] подешава раздвојнике
подешава дужину странице на ДУЖИНА_СТРАНИЦЕ (66) редова (основни број редова текста је 56, а са -F 63) подразумева -t ако је ВЕЛИЧИНА_СТРАНИЦЕ <= 10
исписује све датотеке у паралели, једну у сваком ступцу, крати редове, али припаја редове пуне дужине са -J
пише бројеве редова, користи ЦИФРЕ (5) цифара, затим РАЗДВОЈНИК (ТАБУЛАТОР), основно бројање почиње првим редом улазне датотеке
почиње бројање БРОЈЕМ на првом реду прве исписане странице (видите +ПРВА_СТРАНИЦА)
помера сваки ред са ИВИЦА (нула) размака, не утиче на -w или -W, ИВИЦА ће бити додата на ШИРИНУ_СТРАНИЦЕ
изоставља упозорење када датотека не може бити отворена
раздваја ступце једним знаком, основно за ЗНАК је <ТАБ> знак без -w и „no ЗНАК“ са -w. -s[ЗНАК] искључује краћење реда за све 3 опције ступца (-СТУБАЦ|-a -СТУБАЦ|-m) осим ако је -w подешено
раздваја ступце НИСКОМ, без -S: Основни раздвојник <ТАБ> са -J и <размак> у супротном (исто као -S" "), нема дејства на опције ступца
изоставља заглавља странице и завршетке; подразумева се ако је ДУЖИНА_СТРАНИЦЕ <= 10
изоставља заглавља страница и завршетке, елиминише сва остраничења из подешавања довода у улазним датотекама
користи октално назначавање контра косе црте
подешава ширину странице на ШИРИНА_СТРАНИЦЕ (72) знакова за вишеструки излаз текста-ступца само, -s[знак] искључује (72)
подешава ширину странице на ШИРИНА_СТРАНИЦЕ (72) знакова увек, крати редове, осим ако је постављена опција -J, не утиче на -S или -s
приказује ову помоћ и излази
исписује податке о издању и излази

АУТОР

Написали су Пете ТерМат и Роланд Хуебнер.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ГРЕШАКА

Помоћ на мрежи за ГНУ coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Грешке у преводу пријавите на https://translationproject.org/team/sr.html

АУТОРСКА ПРАВА

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Лиценца ОЈЛв3+: ГНУ ОЈЛ издање 3 или касније https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Ово је слободан софтвер: слободни сте да га мењате и расподељујете. Не постоји НИКАКВА ГАРАНЦИЈА, у оквирима дозвољеним законом.

ВИДИТЕ ТАКОЂЕ

Сва документација се налази на https://www.gnu.org/software/coreutils/pr
или је доступна на рачунару путем наредбе „info '(coreutils) pr invocation'“

ПРЕВОД

Српски превод ове странице са приручником смо направили

Овај превод је бесплатна документација; за услове ауторског права погледајте ГНУ Општу јавну лиценцу верзије 3 или новије. Не преузимамо никакву одговорност.

Ако пронађете грешке у преводу ове странице приручника, пошаљите е-поруку TODO.

јануара 2024 ГНУ coreutils 9.4