GRUB-SYSLINUX2CFG(1) Корисничке наредбе GRUB-SYSLINUX2CFG(1)

НАЗИВ

grub-syslinux2cfg - transform syslinux config into grub.cfg

УВОД

grub-syslinux2cfg [ОПЦИЈА...] ДАТОТЕКА

ОПИС

Претвара подешавања сислинукса у оно ГРУБ-ово.

текући директоријум сислинукса [основни је матични директоријум улазне датотеке].
сматра да је улаз датотека подешавања исолинукса.
пише излаз у ДАТОТЕКУ [основно=stdout].
сматра да је улаз датотека подешавања пикселинукса.
корени директоријум сислинукс диска [основно=/].
сматра да је улаз датотека подешавања сислинукса.
корени директоријум као што ће бити виђен у време покретања [основно=/].
текући директоријум сислинукса као што ће бити виђен у време покретања [основни је матични директоријум улазне датотеке].
исписује опширне поруке.
-?, --help
приказује овај списак помоћи
приказује кратку поруку коришћења
исписује издање програма

Обавезни или изборни аргументи за дуге опције су такође обавезни или изборни за било које одговарајуће кратке опције.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ГРЕШАКА

Грешке пријавите на: <bug-grub@gnu.org>.

ВИДИТЕ ТАКОЂЕ

grub-menulst2cfg(8)

Потпуна документација за grub-syslinux2cfg је одржавана као Тексинфо упутство. Ако су info и grub-syslinux2cfg исправно инсталирани на вашем сајту, наредба

info grub-syslinux2cfg

треба да вам да приступ потпуном упутству.

ПРЕВОД

Српски превод ове странице са приручником смо направили

Овај превод је бесплатна документација; за услове ауторског права погледајте ГНУ Општу јавну лиценцу верзије 3 или новије. Не преузимамо никакву одговорност.

Ако пронађете грешке у преводу ове странице приручника, пошаљите е-поруку TODO.

December 2023 ГРУБ 2:2.12-1