GRUB-RENDER-LABEL(1) Корисничке наредбе GRUB-RENDER-LABEL(1)

НАЗИВ

grub-render-label - generate a .disk_label for Apple Macs.

УВОД

grub-render-label [ОПЦИЈА...] [ОПЦИЈЕ]

ОПИС

Ствара Ејпол „.disk_label“.

користи БОЈУ за позадину
користи БОЈУ за текст
користи ДАТОТЕКУ као словни лик (ПФ2).
чита текст из ДАТОТЕКЕ.
поставља назив излазне датотеке. Основно је СТНДИЗЛАЗ.
поставља натпис за стварање
исписује опширне поруке.
-?, --help
приказује овај списак помоћи
приказује кратку поруку коришћења
исписује издање програма

Обавезни или изборни аргументи за дуге опције су такође обавезни или изборни за било које одговарајуће кратке опције.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ГРЕШАКА

Грешке пријавите на: <bug-grub@gnu.org>.

ВИДИТЕ ТАКОЂЕ

Потпуна документација за grub-render-label је одржавана као Тексинфо упутство. Ако су info и grub-render-label исправно инсталирани на вашем сајту, наредба

info grub-render-label

треба да вам да приступ потпуном упутству.

ПРЕВОД

Српски превод ове странице са приручником смо направили

Овај превод је бесплатна документација; за услове ауторског права погледајте ГНУ Општу јавну лиценцу верзије 3 или новије. Не преузимамо никакву одговорност.

Ако пронађете грешке у преводу ове странице приручника, пошаљите е-поруку TODO.

December 2023 ГРУБ 2:2.12-1