GRUB-RENDER-LABEL(1) Brukerkommandoer GRUB-RENDER-LABEL(1)

grub-render-label - generate a .disk_label for Apple Macs.

grub-render-label [VALG...] [VALG]

Bruk Apple-«.disk_label».

bruk valgt bakgrunnsFARGE
bruk valgt tekstFARGE
bruk valgt skriftFIL (PF2) som skrifttype.
les tekst fra valgt FIL.
velg utdata-filnavn. Standard er STDOUT
velg etikett
skriv ut detaljerte meldinger
-?, --help
vis denne hjelpelista
vis en kortfattet bruksanvisning
skriv ut programversjon

Valg er enten obligatoriske både for fullstendige valg og tilsvarende forkortede valg.

Rapporter feil til <bug-grub@gnu.org>.

Den fullstendige dokumentasjonen for grub-render-label opprettholdes som en Texinfo manual. Dersom info og grub-render-label programmene er riktig installert på ditt sted burde kommandoen

info grub-render-label

gi deg tilgang til hele manualen.

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

Desember 2023 GRUB 2:2.12-1