GRUB-MENULST2CFG(1) Корисничке наредбе GRUB-MENULST2CFG(1)

НАЗИВ

grub-menulst2cfg - transform legacy menu.lst into grub.cfg

УВОД

grub-menulst2cfg [УЛАЗНАДАТОТЕКА [ИЗЛАЗНАДАТОТЕКА]]

ОПИС

ВИДИТЕ ТАКОЂЕ

grub-mkconfig(8)

Потпуна документација за grub-menulst2cfg је одржавана као Тексинфо упутство. Ако су info и grub-menulst2cfg исправно инсталирани на вашем сајту, наредба

info grub-menulst2cfg

треба да вам да приступ потпуном упутству.

ПРЕВОД

Српски превод ове странице са приручником смо направили

Овај превод је бесплатна документација; за услове ауторског права погледајте ГНУ Општу јавну лиценцу верзије 3 или новије. Не преузимамо никакву одговорност.

Ако пронађете грешке у преводу ове странице приручника, пошаљите е-поруку TODO.

December 2023 Употреба: grub-menulst2cfg [УЛАЗНАДАТОТЕКА [ИЗЛАЗНАДАТОТЕКА]]