GRUB-MENULST2CFG(1) Brukerkommandoer GRUB-MENULST2CFG(1)

grub-menulst2cfg - transform legacy menu.lst into grub.cfg

grub-menulst2cfg [INNFIL [UTFIL]]

grub-mkconfig(8)

Den fullstendige dokumentasjonen for grub-menulst2cfg opprettholdes som en Texinfo manual. Dersom info og grub-menulst2cfg programmene er riktig installert på ditt sted burde kommandoen

info grub-menulst2cfg

gi deg tilgang til hele manualen.

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

Desember 2023 Bruk: grub-menulst2cfg [INNFIL [UTFIL]]