GRUB-GLUE-EFI(1) Корисничке наредбе GRUB-GLUE-EFI(1)

НАЗИВ

grub-glue-efi - generate a fat binary for EFI

УВОД

grub-glue-efi [ОПЦИЈА...] [ОПЦИЈЕ]

ОПИС

grub-glue-efi processes ia32 and amd64 EFI images and glues them according to Apple format.

Прилепљује 32-битну и 64-битну извршну на Ејплову свеопшту.

-3, --input32=ДАТОТЕКА
поставља назив улазне датотеке за 32-битне партиције.
-6, --input64=ДАТОТЕКА
поставља назив улазне датотеке за 64-битне партиције.
поставља назив излазне датотеке. Основно је СТНДИЗЛАЗ.
исписује опширне поруке.
-?, --help
приказује овај списак помоћи
приказује кратку поруку коришћења
исписује издање програма

Обавезни или изборни аргументи за дуге опције су такође обавезни или изборни за било које одговарајуће кратке опције.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ГРЕШАКА

Грешке пријавите на: <bug-grub@gnu.org>.

ВИДИТЕ ТАКОЂЕ

Потпуна документација за grub-glue-efi је одржавана као Тексинфо упутство. Ако су info и grub-glue-efi исправно инсталирани на вашем сајту, наредба

info grub-glue-efi

треба да вам да приступ потпуном упутству.

ПРЕВОД

Српски превод ове странице са приручником смо направили

Овај превод је бесплатна документација; за услове ауторског права погледајте ГНУ Општу јавну лиценцу верзије 3 или новије. Не преузимамо никакву одговорност.

Ако пронађете грешке у преводу ове странице приручника, пошаљите е-поруку TODO.

December 2023 ГРУБ 2:2.12-1