GRUB-GLUE-EFI(1) Brukerkommandoer GRUB-GLUE-EFI(1)

grub-glue-efi - generate a fat binary for EFI

grub-glue-efi [VALG...] [VALG]

grub-glue-efi processes ia32 and amd64 EFI images and glues them according to Apple format.

Lim 32-bit- og 64-bit-binærfil sammen til en universell Apple-fil.

-3, --input32=FIL
velg inndata-filnavn for 32-bit-del.
-6, --input64=FIL
velg inndata-filnavn for 64-bit-del.
velg utdata-filnavn. Standard er STDOUT
skriv ut detaljerte meldinger
-?, --help
vis denne hjelpelista
vis en kortfattet bruksanvisning
skriv ut programversjon

Valg er enten obligatoriske både for fullstendige valg og tilsvarende forkortede valg.

Rapporter feil til <bug-grub@gnu.org>.

Den fullstendige dokumentasjonen for grub-glue-efi opprettholdes som en Texinfo manual. Dersom info og grub-glue-efi programmene er riktig installert på ditt sted burde kommandoen

info grub-glue-efi

gi deg tilgang til hele manualen.

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

Desember 2023 GRUB 2:2.12-1