DIFF3(1) Корисничке наредбе DIFF3(1)

НАЗИВ

diff3 - поредите три датотеке ред по ред

УВОД

diff3 [ОПЦИЈА]... МОЈАТЕКА СТАРАТЕКА ТВОЈАТЕКА

ОПИС

Поредите три датотеке ред по ред.

Обавезни аргументи за дуге опције су обавезни и за кратке опције такође.

исписује све промене, означавајући сукобе заградама
исписује неспојене промене између СТАРАТЕКА и ТВОЈАТЕКА у МОЈАТЕКА
као -e, означавајући сукобе заградама
-3, --easy-only
као -e, али обједињује непреклопљене промене
као -e, али обједињује преклопљене промене
као -x, означавајући сукобе заградама
придодаје „w“ и „q“ наредбе ед списима
исписује тренутну стопљену датотеку, у складу са -A ако нису дате друге опције
сматра све датотеке као текст
огољава пратеће <CR> на улазу
поравнава табулаторе додајући један табулатор
користи ПРОГРАМ за поређење датотека
користи ОЗНАКУ уместо назива датотеке (може да се понови до три пута)
приказује ову помоћ и излази
исписује податке о издању и излази

Основни запис излаза је некако људима разумљиво представљање промена.

Опције -e, -E, -x, -X (и одговарајуће дуге) доводе до тога да ed(1) спис буде излаз уместо подразумеваног.

На крају, опција -m (--merge) доводи до тога да diff3 изнутра стопи и да испише тренутно стопљену датотеку. За необичан улаз, ово је много рогпадније него употреба еда.

Ако је ДАТОТЕКА „-“, чита стандардни улаз. Излазно стање је 0 за успех, 1 за сукобе, 2 за грешку.

АУТОР

Написао је Ренди Смит.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ГРЕШАКА

Грешке пријавите на: bug-diffutils@gnu.org
GNU diffutils матична страница: https://www.gnu.org/software/diffutils/
Општа помоћ за коришћење ГНУ софтвера: https://www.gnu.org/gethelp/

АУТОРСКА ПРАВА

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Лиценца ОЈЛв3+: ГНУ ОЈЛ издање 3 или касније https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Ово је слободан софтвер: слободни сте да га мењате и расподељујете. Не постоји НИКАКВА ГАРАНЦИЈА, у оквирима дозвољеним законом.

ВИДИТЕ ТАКОЂЕ

cmp(1), diff(1), sdiff(1)

Потпуна документација за diff3 је одржавана као Тексинфо упутство. Ако су info и diff3 исправно инсталирани на вашем сајту, наредба

info diff3

треба да вам да приступ потпуном упутству.

ПРЕВОД

Српски превод ове странице са приручником смо направили

Овај превод је бесплатна документација; за услове ауторског права погледајте ГНУ Општу јавну лиценцу верзије 3 или новије. Не преузимамо никакву одговорност.

Ако пронађете грешке у преводу ове странице приручника, пошаљите е-поруку TODO.

May 2023 diffutils 3.10