log2(3) Library Functions Manual log2(3)

log2, log2f, log2l - funcție logaritmică în baza 2

Biblioteca de matematică (libm, -lm)

#include <math.h>
double log2(double x);
float log2f(float x);
long double log2l(long double x);
Cerințe pentru macrocomenzi de testare a caracteristicilor pentru glibc (consultați feature_test_macros(7)):

log2(), log2f(), log2l():

    _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L

Aceste funcții returnează logaritmul în baza 2 al lui x.

În caz de succes, aceste funcții returnează logaritmul în baza 2 al lui x.

Pentru cazuri speciale, inclusiv atunci când x este 0, 1, negativ, infinit sau nu este un număr („Not a Number”: NaN), a se vedea log(3).

Consultați math_error(7) pentru informații despre cum să determinați dacă a apărut o eroare la apelarea acestor funcții.

Pentru o discuție privind erorile care pot apărea pentru aceste funcții, a se vedea log(3).

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
log2(), log2f(), log2l() Siguranța firelor MT-Safe

C11, POSIX.1-2008.

glibc 2.1. C99, POSIX.1-2001.

Varianta care returnează double este, de asemenea, conformă cu SVr4, 4.3BSD.

cbrt(3), clog2(3), log(3), log10(3), sqrt(3)

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

31 octombrie 2023 Pagini de manual de Linux 6.06