iswspace(3) Library Functions Manual iswspace(3)

iswspace - testează dacă caracterul lat este un spațiu alb

Biblioteca C standard (libc, -lc)

#include <wctype.h>
int iswspace(wint_t wc);

Funcția iswspace() este echivalentul în caractere late al funcției isspace(3). Aceasta testează dacă wc este un caracter lat care aparține clasei de caractere late „space”.

Clasa de caractere late „space” este disjunsă din clasa de caractere late „graph” și, prin urmare, este disjunsă și din subclasele sale „alnum”, „alpha”, „upper”, „lower”, „digit”, „xdigit”, „punct”.

Clasa de caractere late „space” conține clasa de caractere late „blank”.

Clasa de caractere late „space” conține întotdeauna cel puțin caracterul spațiu și caracterele de control '\f', '\n', '\r', '\t' și '\v'.

Funcția iswpunct() returnează un rezultat diferit de zero dacă wc este un caracter lat care aparține clasei de caractere late „space”. În caz contrar, returnează zero.

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
iswspace() Siguranța firelor MT-Safe locale

C11, POSIX.1-2008.

POSIX.1-2001, C99.

Comportamentul lui iswspace() depinde de categoria LC_CTYPE din configurația regională curentă.

isspace(3), iswctype(3)

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

31 octombrie 2023 Pagini de manual de Linux 6.06