gamma4scanimage(1) SANE: „Scanner Access Now Easy” gamma4scanimage(1)

gamma4scanimage - creează un tabel gama pentru «scanimage»

gamma4scanimage gama [umbră [luminozitate [max-intrare [max-ieșire]]]]

Instrumentul gamma4scanimage creează un tabel gama în formatul așteptat de «scanimage». Puteți defini o valoare gama, o valoare umbră și o valoare luminozitate. De asemenea, puteți specifica dimensiunea (max-intrare) și valoarea maximă de ieșire (max-ieșire) a tabelului gama.

gamma este o valoare în virgulă mobilă, valoarea neutră fiind 1,0. Dacă valoarea este mai mare de 1,0, atunci imaginea este mai luminoasă.

umbră definește valoarea minimă de intrare care este necesară pentru a crea o valoare de ieșire mai mare decât zero. „umbra” trebuie să fie în intervalul [0..max-intrare]. Valoarea sa implicită este 0.

luminozitate definește valoarea maximă de intrare care produce o valoare de ieșire mai mică decât max-ieșire. „luminozitatea” trebuie să fie în intervalul [0..max-intrare] și mai mare decât „umbra”. Valoarea sa implicită este aceeași cu max-intrare (16383 dacă nu este definită).

max-intrare definește dimensiunea tabelului gama. Dimensiunea depinde de scaner/controlor. Dacă scanerul utilizează o intrare gama pe 8 biți, atunci max-intrare trebuie să fie stabilit la 255, 1023 pentru 10 biți, 4095 pentru 12 biți și 16383 pentru 14 biți. Valoarea implicită este 16383. Pentru a afla ce valoare trebuie să aibă max-intrare, apelați scanimage(1) cu un tabel gama foarte mare [0]0-[99999]255 și scanimage(1) va imprima un mesaj de eroare cu dimensiunea necesară a tabelului gama.

maxout definește valoarea maximă de ieșire. Aruncați o privire la ieșirea din scanimage -h pentru a afla care trebuie să fie max-ieșire. Valoarea implicită este 255.

scanimage --custom-gamma=yes --gamma-table `gamma4scanimage 1.8 0 11500 16383 255` >imagine.pnm

sane(7), scanimage(1)

Oliver Rauch

Oliver.Rauch@Rauch-Domain.DE

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

10 iulie 2008