casinh(3) Library Functions Manual casinh(3)

casinh, casinhf, casinhl - sinus de arc hiperbolic complex

Biblioteca de matematică (libm, -lm)

#include <complex.h>
double complex casinh(double complex z);
float complex casinhf(float complex z);
long double complex casinhl(long double complex z);

Aceste funcții calculează sinusul hiperbolic al arcului complex al lui z. Dacă y = casinh(z), atunci z = csinh(y). Partea imaginară a lui y se alege în intervalul [-pi/2,pi/2].

Una dintre ele este:


casinh(z) = clog(z + csqrt(z * z + 1))

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
casinh(), casinhf(), casinhl() Siguranța firelor MT-Safe

C11, POSIX.1-2008.

glibc 2.1. C99, POSIX.1-2001.

asinh(3), cabs(3), cimag(3), csinh(3), complex(7)

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

31 octombrie 2023 Pagini de manual de Linux 6.06