STARTX(1) General Commands Manual STARTX(1)

startx - inicjuje sesję X

startx [ [ klient ] opcje ... ] [ -- [ serwer ] [ ekran ] opcje ... ]

Skrypt startx jest interfejsem do xinit(1), który udostępnia nieco przyjaźniejszy interfejs użytkownika do uruchamiania pojedynczej sesji X Window System. Jest wywoływany zwykle bez argumentów.

Arguments immediately following the startx command are used to start a client in the same manner as xinit(1). The special argument '--' marks the end of client arguments and the beginning of server options. It may be convenient to specify server options with startx to change them on a per-session basis. Some examples of specifying server arguments follow; consult the manual page for your X server to determine which arguments are legal.

startx -- -depth 16

startx -- -dpi 100

startx -- -layout Multihead

To determine the client to run, startx first checks the environment variable XINITRC for a filename. If that variable is unset, or does not contain a filename, it looks for a file called .xinitrc in the user's home directory. If that is not found, it uses the file xinitrc in the xinit library directory. If command line client options are given, they override this behavior and revert to the xinit(1) behavior. To determine the server to run, startx checks the environment variable XSERVERRC for a filename. If that variable is unset, or does not contain a filename, it looks for a file called .xserverrc in the user's home directory. If that is not found, it uses the file xserverrc in the xinit library directory. If command line server options are given, they override this behavior and revert to the xinit(1) behavior. Users rarely need to provide a .xserverrc file. See the xinit(1) manual page for more details on the arguments.

Pliki xinitrc i xserverrc odnoszące się do całego systemu, można znaleźć w katalogu /etc/X11/xinit.

The .xinitrc is typically a shell script which starts many clients according to the user's preference. When this shell script exits, startx kills the server and performs any other session shutdown needed. Most of the clients started by .xinitrc should be run in the background. The last client should run in the foreground; when it exits, the session will exit. People often choose a session manager, window manager, or xterm as the ”magic” client.

Below is a sample .xinitrc that starts several applications and leaves the window manager running as the ”last” application. Assuming that the window manager has been configured properly, the user then chooses the ”Exit” menu item to shut down X.


xrdb -load $HOME/.Xresources
xsetroot -solid gray &
xbiff -geometry -430+5 &
oclock -geometry 75x75-0-0 &
xload -geometry -80-0 &
xterm -geometry +0+60 -ls &
xterm -geometry +0-100 &
xconsole -geometry -0+0 -fn 5x7 &
exec twm

Zmienna otrzymuje nazwę ekranu, do którego powinni podłączać się klienci. Proszę zauważyć, że jest ona ustawiana, nie odczytywana.
Zmienna, jeśli nie jest już zdefiniowana, jest ustawiana na $(HOME)/.Xauthority. Dzięki temu zapobiega się automatycznemu ustawianiu niebezpiecznego uwierzytelnienia bazującego na hoście, z lokalnego komputera (jeśli nie podano argumentu -auth). Proszę zapoznać się ze stronami podręcznika Xserver(1) i Xsecurity(7), aby dowiedzieć się więcej o uwierzytelnianiu klienta/serwera X.
This variable should contain the location of an xinitrc file. If unset, $(HOME)/.xinitrc or /etc/X11/xinit/xinitrc will be used.
This variable should contain the location of an xserver file. If unset, $(HOME)/.xinitrc or /etc/X11/xinit/xserverrc will be used.

$(HOME)/.xinitrc
Klient do uruchomienia. Zwykle skrypt powłoki, który uruchamia wiele programów w tle.
$(HOME)/.xserverrc
Serwer do uruchomienia. Domyślnym jest X.
/etc/X11/xinit/xinitrc
Klient do uruchomienia, jeśli użytkownik nie ma pliku .xinitrc.
/etc/X11/xinit/xserverrc
Serwer do uruchomienia, jeśli użytkownik nie ma pliku .xserverrc.

xinit(1), X(7), Xserver(1), Xorg(1), xorg.conf(5)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

xinit 1.4.2 X wersja 11