nan(3) Library Functions Manual nan(3)

nan, nanf, nanl - zwracają wartość "nie jest liczbą"

Biblioteka matematyczna (libm, -lm)

#include <math.h>
double nan(const char *tagp);
float nanf(const char *tagp);
long double nanl(const char *tagp);
Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

nan(), nanf(), nanl():

    _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L

Funkcje te zwracają (zależną od tagp) reprezentację cichej wartości NaN (nie-jest-liczbą). Jeśli implementacja nie wspiera cichych wartości NaN, funkcje te zwracają zero.

Wywołanie nan("ciąg-znaków") jest równoważne z


strtod("NAN(ciąg-znaków)", NULL);

Podobnie wywołania nanf() i nanl() są równoważne analogicznym wywołaniom strtof(3) i strtold(3).

Argument tagp jest wykorzestywany w sposób nieokreślony. W systemach zgodnych z IEEE 754 istnieje wiele reprezentacji NaN, a tagp wybiera jedną z nich. W innych systemach parametr ten nie ma znaczenia.

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
nan(), nanf(), nanl() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne locale

C11, POSIX.1-2008.

See also IEC 559 and the appendix with recommended functions in IEEE 754/IEEE 854.

glibc 2.1. C99, POSIX.1-2001.

isnan(3), strtod(3), math_error(7)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06