ISO_8859-7(7) Miscellaneous Information Manual ISO_8859-7(7)

iso_8859-7 - zestaw znaków ISO/IEC 8859-7 zakodowany ósemkowo, dziesiętnie i szesnastkowo

Standard ISO/IEC 8859 zawiera kilka ośmiobitowych rozszerzeń zestawu znaków ASCII (znanego także jako ISO/IEC 646-IRV). W ISO/IEC 8859-7 zakodowane są znaki używane we współczesnym, monotonicznym greckim.

Pełny zestaw alfabetów ISO/IEC 8859 obejmuje:

ISO/IEC 8859-1 języki zachodnioeuropejskie (Latin-1)
ISO/IEC 8859-2 języki środkowo- i wschodnioeuropejskie (Latin-2)
ISO/IEC 8859-3 języki południowoeuropejskie i inne (Latin-3)
ISO/IEC 8859-4 języki skandynawskie i bałtyckie (Latin-4)
ISO/IEC 8859-5 łaciński/cyrylica
ISO/IEC 8859-6 łaciński/arabski
ISO/IEC 8859-7 łaciński/grecki
ISO/IEC 8859-8 łaciński/hebrajski
ISO/IEC 8859-9 Latin-1 zmodyfikowany dla tureckiego (Latin-5)
ISO/IEC 8859-10 języki nordyckie, lapoński i eskimoski (Latin-6)
ISO/IEC 8859-11 łaciński/tajlandzki
ISO/IEC 8859-13 języki wybrzeża bałtyckiego (Latin-7)
ISO/IEC 8859-14 celtycki (Latin-8)
ISO/IEC 8859-15 języki zachodnioeuropejskie (Latin-9)
ISO/IEC 8859-16 rumuński (Latin-10)

Poniższa tabela zawiera te drukowalne znaki z ISO/IEC 8859-7, które nie zostały wymienione na stronie podręcznika ascii(7).

ós. dzies. szes. zn. opis
240 160 A0   SPACJA NIEROZDZIELAJĄCA
241 161 A1 LEWY ZNAK POJEDYNCZEGO CUDZYSŁOWU
242 162 A2 PRAWY ZNAK POJEDYNCZEGO CUDZYSŁOWU
243 163 A3 £ ZNAK FUNTA
244 164 A4 ZNAK EURO
245 165 A5 ZNAK DRACHMY
246 166 A6 ¦ ZŁAMANA KRESKA PIONOWA
247 167 A7 § ZNAK PARAGRAFU
250 168 A8 ¨ DIEREZA
251 169 A9 © ZNAK PRAW AUTORSKICH
252 170 AA ͺ GRECKA JOTA W INDEKSIE DOLNYM
253 171 AB « LEWY PODWÓJNY CUDZYSŁÓW KĄTOWY
254 172 AC ¬ ZNAK NEGACJI
255 173 AD ­ MIĘKKI DYWIZ
257 175 AF POZIOMA KRESKA
260 176 B0 ° ZNAK STOPNIA
261 177 B1 ± ZNAK PLUS-MINUS
262 178 B2 ² DWA W INDEKSIE GÓRNYM
263 179 B3 ³ TRZY W INDEKSIE GÓRNYM
264 180 B4 ΄ GRECKI TONOS
265 181 B5 ΅ GRECKA DIAREZA Z TONOSEM
266 182 B6 Ά GRECKA WIELKA LITERA ALFA Z TONOSEM
267 183 B7 · KROPKA ŚRODKOWA
270 184 B8 Έ GRECKA WIELKA LITERA EPSILON Z TONOSEM
271 185 B9 Ή GRECKA WIELKA LITERA ETA Z TONOSEM
272 186 BA Ί GRECKA WIELKA LITERA JOTA Z TONOSEM
273 187 BB » PRAWY PODWÓJNY CUDZYSŁÓW KĄTOWY
274 188 BC Ό GRECKA WIELKA LITERA OMIKRON Z TONOSEM
275 189 BD ½ UŁAMEK JEDNA DRUGA
276 190 BE Ύ GRECKA WIELKA LITERA IPSILON Z TONOSEM
277 191 BF Ώ GRECKA WIELKA LITERA OMEGA Z TONOSEM
300 192 C0 ΐ GRECKA MAŁA LITERA JOTA Z DIAREZĄ I TONOSEM
301 193 C1 Α GRECKA WIELKA LITERA ALFA
302 194 C2 Β GRECKA WIELKA LITERA BETA
303 195 C3 Γ GRECKA WIELKA LITERA GAMMA
304 196 C4 Δ GRECKA WIELKA LITERA DELTA
305 197 C5 Ε GRECKA WIELKA LITERA EPSILON
306 198 C6 Ζ GRECKA WIELKA LITERA ZETA
307 199 C7 Η GRECKA WIELKA LITERA ETA
310 200 C8 Θ GRECKA WIELKA LITERA THETA
311 201 C9 Ι GRECKA WIELKA LITERA JOTA
312 202 CA Κ GRECKA WIELKA LITERA KAPPA
313 203 CB Λ GRECKA WIELKA LITERA LAMBDA
314 204 CC Μ GRECKA WIELKA LITERA MY
315 205 CD Ν GRECKA WIELKA LITERA NY
316 206 CE Ξ GRECKA WIELKA LITERA KSI
317 207 CF Ο GRECKA WIELKA LITERA OMIKRON
320 208 D0 Π GRECKA WIELKA LITERA PI
321 209 D1 Ρ GRECKA WIELKA LITERA RHO
323 211 D3 Σ GRECKA WIELKA LITERA SIGMA
324 212 D4 Τ GRECKA WIELKA LITERA TAU
325 213 D5 Υ GRECKA WIELKA LITERA IPSILON
326 214 D6 Φ GRECKA WIELKA LITERA PHI
327 215 D7 Χ GRECKA WIELKA LITERA CHI
330 216 D8 Ψ GRECKA WIELKA LITERA PSI
331 217 D9 Ω GRECKA WIELKA LITERA OMEGA
332 218 DA Ϊ GRECKA WIELKA LITERA JOTA Z DIAREZĄ
333 219 DB Ϋ GRECKA WIELKA LITERA LITERA IPSILON Z DIAREZĄ
334 220 DC ά GRECKA MAŁA LITERA ALFA Z TONOSEM
335 221 DD έ GRECKA MAŁA LITERA EPSILON Z TONOSEM
336 222 DE ή GRECKA MAŁA LITERA ETA Z TONOSEM
337 223 DF ί GRECKA MAŁA LITERA JOTA Z TONOSEM
340 224 E0 ΰ GRECKA MAŁA LITERA IPSILON Z DIAREZĄ I TONOSEM
341 225 E1 α GRECKA MAŁA LITERA ALFA
342 226 E2 β GRECKA MAŁA LITERA BETA
343 227 E3 γ GRECKA MAŁA LITERA GAMMA
344 228 E4 δ GRECKA MAŁA LITERA DELTA
345 229 E5 ε GRECKA MAŁA LITERA EPSILON
346 230 E6 ζ GRECKA MAŁA LITERA ZETA
347 231 E7 η GRECKA MAŁA LITERA ETA
350 232 E8 θ GRECKA MAŁA LITERA THETA
351 233 E9 ι GRECKA MAŁA LITERA JOTA
352 234 EA κ GRECKA MAŁA LITERA KAPPA
353 235 EB λ GRECKA MAŁA LITERA LAMBDA
354 236 EC μ GRECKA MAŁA LITERA MY
355 237 ED ν GRECKA MAŁA LITERA NY
356 238 EE ξ GRECKA MAŁA LITERA XI
357 239 EF ο GRECKA MAŁA LITERA OMIKRON
360 240 F0 π GRECKA MAŁA LITERA PI
361 241 F1 ρ GRECKA MAŁA LITERA RHO
362 242 F2 ς GRECKA MAŁA LITERA SIGMA KOŃCOWA
363 243 F3 σ GRECKA MAŁA LITERA SIGMA
364 244 F4 τ GRECKA MAŁA LITERA TAU
365 245 F5 υ GRECKA MAŁA LITERA IPSILON
366 246 F6 φ GRECKA MAŁA LITERA PHI
367 247 F7 χ GRECKA MAŁA LITERA CHI
370 248 F8 ψ GRECKA MAŁA LITERA PSI
371 249 F9 ω GRECKA MAŁA LITERA OMEGA
372 250 FA ϊ GRECKA MAŁA LITERA JOTA Z DIAREZĄ
373 251 FB ϋ GRECKA MAŁA LITERA IPSILON Z DIAREZĄ
374 252 FC ό GRECKA MAŁA LITERA OMIKRON Z TONOSEM
375 253 FD ύ GRECKA MAŁA LITERA IPSILON Z TONOSEM
376 254 FE ώ GRECKA MAŁA LITERA OMEGA Z TONOSEM

ISO/IEC 8859-7 był wcześniej znany jako ELOT-928 lub ECMA-118:1986.

ascii(7), charsets(7), utf-8(7)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

28 stycznia 2024 r. Linux man-pages 6.06