IPTRAF-NG(8) System Manager's Manual IPTRAF-NG(8)

iptraf - interaktywny (kolorowy) monitor IP LAN

iptraf-ng { [ -f ] [ { -i interfejs | -g | -d interfejs | -s interfejs | -z interfejs | -l interfejs } [ -t timeout ] [ -B [ -L plik_logu ] ] ] | [ -h ] }

iptraf-ng jest bazującym na bibliotece ncurses monitorem pakietów IP w sieci lokalnej generującym różnorodne statystyki sieciowe zawierające: informacje o pakietach TCP, zliczenia UDP, ICMP i OSPF, informacje o wykorzystaniu Ethetnetu, stany węzłów, błędy sum kontrolnych IP i inne.

Jeżeli iptraf-ng jest uruchomiony bez opcji, przechodzi do trybu interaktywnego z menu głównym.

Poniższe opcje mogą być dodane w linii komend:

uruchamia monitor ruchu IP na podanym interfejsie sieciowym lub na wszystkich interfejsach, jeśli użyto "-i all".
uruchamia się bezpośrednio jako monitor statystyk interfejsów sieciowych (general interface statistics)
uruchamia się bezpośrednio jako szczegółowy monitor dla konkretnego interfejs-u
uruchamia się bezpośrednio jako monitor pakietów TCP i UDP dla konkretnego interfejs-u
pokazuje licznik pakietów względem ich rozmiarów na podanym interfejsie
uruchamia monitor stacji LAN na podanym interfejsie sieciowym lub na wszystkich interfejsach LAN, jeśli użyto "-l all".
ustawia timeout dla danej usługi (konkretnego monitora) w minutach. (Ta opcja jest używana tylko z opcjami znajdującymi się powyżej).
przekierowuje standardowe wyjście do /dev/null, zamyka standardowe wejście i uruchamia się w tle. Może być używane tylko z jednym z opisanych powyżej parametrów. Aby zakończyć uruchomiony w tle proces, należy mu wysłać sygnał USR2.
pozwala na podanie alternatywnej nazwy pliku dziennika. Domyślna nazwa pliku dziennika jest oparta albo na wybranym interfejsie (szczegółowe statystyki interfejsu, statystyki usług TCP/UDP, rozmiary pakietów) albo na instancji wybranej funkcji (monitor ruchu IP, monitor stacji LAN). Jeśli ścieżka nie jest podana, to plik dziennika jest umieszczany w /var/log/iptraf-ng.
czyści wszystkie blokady i liczniki, powodując, że instancja IPTraf-ng myśli, że jest pierwszą działającą. Opcja powinna być używana po nienormalnym zakończeniu programu lub załamaniu się systemu.
pokazuje skrócony opis opcji


SIGUSR1 - wymusza rotację plików dziennika podczas działania programu.
SIGUSR2 - kończy proces IPTraf-ng działający w tle.


/var/log/iptraf-ng/*.log - plik dziennika
/var/lib/iptraf-ng/* - ważne pliki danych programu IPTraf-ng

Documentation/* - pełna dokumentacja napisana przez autora

Gerard Paul Java (riker@mozcom.com)

Frederic Peters (fpeters@debian.org), używając komenedy iptraf-ng -h. Ogólne modyfikacje w tym dokumencie wykonał Gerard Paul Java (riker@mozcom.com), Phil Cameron (pcameron@redhat.com).

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Radek Marcinkowski <radek@cbk.waw.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

Strona pomocy programu IPTraf-ng