intro(8) System Manager's Manual intro(8)

intro - wprowadzenie do poleceń administracyjnych i uprzywilejowanych

Sekcja 8. podręcznika ekranowego opisuje polecenia, które mogą być lub są używane tylko przez administratora systemu, jak na przykład narzędzia służące do administrowania systemem, usługi systemowe i polecenia związane sprzętem.

Podobnie jak w przypadku poleceń opisanych w Sekcji 1., polecenia znajdujące się w tej sekcji zwracają kod wyjścia określający, czy polecenie zakończyło się pomyślnie, czy z błędem. Więcej informacji można znaleźć w intro(1).

Nazwiska autorów i warunki kopiowania znajdują się w nagłówku strony man. Mogą one różnić się dla poszczególnych stron.

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06