intro(5) File Formats Manual intro(5)

intro - introduction to file formats and filesystems

Dział 5 podręcznika systemowego opisuje różne formaty plików, a także - jeśli istnieją - odpowiadające im struktury C.

In addition, this section contains a number of pages that document various filesystems.

Nazwiska autorów i warunki kopiowania znajdują się w nagłówku strony man. Mogą one różnić się dla poszczególnych stron.

standards(7)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

30 października 2022 r. Linux man-pages 6.05.01