E2FREEFRAG(8) System Manager's Manual E2FREEFRAG(8)

e2freefrag - informuje o fragmentacji wolnego miejsca

e2freefrag [ -c część_kb ] [ -h ] system-plików

Program e2freefrag służy do informowania o fragmentacji wolnego miejsca w systemach plików ext2/3/4. System-plików jest nazwą urządzenia systemu plików (np. /dev/hdc1, /dev/md0). Program e2freefrag skanuje informacje o mapie bloków w celu sprawdzenia jak wiele bloków jest obecnych jako przestrzeń ciągła. Wypisywany jest procent ciągłych wolnych bloków o rozmiarze i wyrównaniu część_kb. Informuje również o minimalnej/maksymalnej/średniej wielkości wolnych części w systemie plików, razem z histogramem wszystkich wolnych fragmentów. Można to wykorzystać do określenia poziomu fragmentacji wolnego miejsca w systemie plików.

Jeśli poda się rozmiar części, e2freefrag wypisze liczbę wolnych fragmentów o rozmiarze część_kb, za jednostki stosując kilobajty (Kb). Rozmiar części musi być potęgą dwójki i być większy niż rozmiar bloku systemu plików.
Wyświetla informacje o użyciu programu.

# e2freefrag /dev/vgroot/lvhome
Device: /dev/vgroot/lvhome
Blocksize: 4096 bytes
Total blocks: 1504085
Free blocks: 292995 (19.5%)

Min. free extent: 4 KB
Max. free extent: 24008 KB
Avg. free extent: 252 KB

HISTOGRAM OF FREE EXTENT SIZES:
Extent Size Range : Free extents Free Blocks Percent
4K... 8K- : 704 704 0.2%
8K... 16K- : 810 1979 0.7%
16K... 32K- : 843 4467 1.5%
32K... 64K- : 579 6263 2.1%
64K... 128K- : 493 11067 3.8%
128K... 256K- : 394 18097 6.2%
256K... 512K- : 281 25477 8.7%
512K... 1024K- : 253 44914 15.3%
1M... 2M- : 143 51897 17.7%
2M... 4M- : 73 50683 17.3%
4M... 8M- : 37 52417 17.9%
8M... 16M- : 7 19028 6.5%
16M... 32M- : 1 6002 2.0%

Niniejsza wersja e2freefrag została napisana przez Rupesha Thakare, a zmodyfikowana przez Andreasa Dilgera <adilger@sun.com> oraz Kalpaka Shaha.

debugfs(8), dumpe2fs(8), e2fsck(8)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

luty 2023 E2fsprogs wersja 1.47.0