KBUILDSYCOCA5(8) Frameworks de KDE: KService KBUILDSYCOCA5(8)

kbuildsycoca5 - Refà el cau de la Configuració del sistema per als fitxers d'escriptori en KService

kbuildsycoca5 [OPCIONS...]

kbuildsycoca5 construïx el cau binari de les dades emmagatzemades en els fitxers .desktop, .xml i tipus MIME que l'entorn de treball KService utilitza per a trobar connectors, aplicacions i altres serveis.

La biblioteca KService utilitza esta base de dades per a proporcionar de manera eficient la informació requerida.

Normalment, els usuaris no necessitaran executar esta aplicació directament. KService l'executarà si cal, cada vegada que algun dels fitxers canvie les dades guardades en la memòria cau.

--global

Ignora els fitxers definits per l'usuari (en XDG_DATA_HOME). Actualment, açò només està admés en sistemes UNIX®.

--noincremental

En lloc d'utilitzar la memòria cau existent i només actualitzar la informació que ha canviat o que ha sigut afegida, començarà amb una memòria cau buida. S'ignorarà si s'establix l'opció --global.

--nosignal

De manera ordinària, kbuildsycoca5 envia un senyal a través de D-Bus una vegada que la memòria cau s'actualitza per a totes les aplicacions que utilitzen KService, de manera que sempre estan treballant amb la informació més recent. Esta opció suprimix este comportament.

--menutest

Prova la generació de la base de dades del menú d'aplicacions. En realitat no construïx la memòria cau.

--testmode

Utilitza el «mode de prova» QStandardPaths per a evitar interferir amb les dades de l'usuari. Açò és per a ús amb les proves unitàries.

--track ID-menú

Seguix un identificador de menú per a la depuració.

--author

Mostra la informació sobre l'autoria.

--license

Mostra la informació sobre la llicència.

-h, --help

Mostra un text breu d'ajuda.

-v, --version

Mostra la informació sobre la versió.

cachedir/ksycoca5_[idioma]_[sha1-dels-dirs]

La memòria cau de KService generada per kbuildsycoca5. Sobre els sistemes UNIX®, el directori_cau sol ser XDG_CACHE_HOME.

kded5(8), kdeinit5(8)

Utilitzeu el Seguidor d'errors de KDE[1] (escriviu-hi en anglés) per a informar dels errors.

Lanx, Darian <content@openprojects.net>

Va escriure la documentació original.

Merry, Alex <alexmerry@kde.org>

Ha actualitzat la documentació al Frameworks 5 de KDE.

1.
Seguidor d'errors de KDE
17 de setembre de 2015 Frameworks de KDE Frameworks 5