KDED5(8) Manual d'usuari de kded5 KDED5(8)

kded5 - Dimoni de KDE: provoca l'actualització de la base de dades «Sycoca» quan cal.

kded5 [--check]

kded5 consolida una sèrie de serveis petits en un sol procés. Es tracta principalment de serveis de D-Bus proporcionats pels mòduls de KDED, però també gestiona «sycoca» (un cau binari dels tipus de servei, els tipus MIME i els serveis utilitzats per KService) i els scripts d'actualització de KConfig, segons siga necessari.

Per a «sycoca», efectuarà un seguiment dels directoris que contenen fitxers .desktop. Quan s'afig o elimina un fitxer, espera 5 segons (en el cas d'una sèrie d'actualitzacions) i, a continuació, inicia kbuildsycoca5 per a actualitzar el «sycoca».

Per a KConfig, comprova els fitxers d'actualització instal⋅lats recentment, p. ex., els fitxers *.upd utilitzats per a actualitzar els fitxers de configuració quan es canvia el format d'estos, i executa la utilitat d'actualització KConfig per a realitzar les actualitzacions.

Estes tasques també s'executen quan s'inicia kded5 per a assegurar que la configuració d'usuari està actualitzada.

Normalment no necessitareu executar kded5 directament. Les sessions d'escriptori Plasma ho fan automàticament, i s'inicia sota demanda quan una aplicació intenta utilitzar una interfície de D-Bus que el proveïx o un dels seus mòduls.

--check

Comprova la base de dades de «sycoca», actualitzant-la si cal, i ix.

kded5 es pot configurar amb el fitxer de configuració a l'estil ini kded5rc. Sobre els sistemes UNIX®, el trobareu a $XDG_CONFIG_HOME/kded5rc. Si no s'ha establit $XDG_CONFIG_HOME, de manera predeterminada estarà a ~/.config/kded5rc.

Les entrades en el fitxer de configuració es lligen sota demanda, de manera que es poden fer canvis mentre s'està executant kded5. No obstant açò, totes les opcions de configuració actuals, en realitat només afectaran el comportament durant l'arrancada de kded5.

La secció [General] disposa de les opcions següents:

CheckSycoca

Per a actualitzar «sycoca» durant l'arrancada (predeterminat: true).

CheckUpdates

Per a realitzar les actualitzacions pendents de KConfig durant l'arrancada (predeterminat: true).

CheckFileStamps

Per a comprovar les marques de temps dels fitxers en realitzar l'actualització inicial de «sycoca» (predeterminat: true). Per a més detalls, vegeu la documentació per a kbuildsycoca5.

DelayedCheck

Per a retardar l'actualització inicial de «sycoca» prop d'un minut després de començar (predeterminat: false).

Cada mòdul també compta amb una secció [Module-nom] en kded5rc, on el nom és el nom del fitxer d'escriptori del mòdul sense l'extensió .desktop. Este conté una opció autoload que especifica si el mòdul s'haurà de carregar automàticament quan s'inicia kded5 (predeterminat: false). Cal tindre en compte que este valor també es pot canviar a través de la interfície de D-Bus de kded5.

kbuildsycoca5(8), kdeinit5(8)

Utilitzeu el Seguidor d'errors de KDE[1] (escriviu-hi en anglés) per a informar dels errors.

Faure, David <faure@kde.org>

Mantenidor

Bastian, Waldo <bastian@kde.org>

Autor original

1.
Seguidor d'errors de KDE
22 de març de 2014 Frameworks de KDE Frameworks 5