exit_group(2) System Calls Manual exit_group(2)

exit_group - kończy wszystkie wątki w procesie

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

#include <sys/syscall.h>       /* Definicja stałych SYS_* */
#include <unistd.h>
[[noreturn]] void syscall(SYS_exit_group, int status);

Uwaga: glibc nie udostępnia opakowania dla exit_group(), co wymusza użycie syscall(2).

To wywołane systemowe kończy wszystkie wątki w grupie wątków procesu wywołującego.

Ta funkcja nie powraca.

Linux.

Linux 2.5.35.

Począwszy od glibc 2.3, to wywołanie systemowe jest uruchamiane przez funkcję opakowującą _exit(2).

_exit(2)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06