ecvt(3) Library Functions Manual ecvt(3)

ecvt, fcvt - convertește un număr în virgulă mobilă într-un șir de caractere

Biblioteca C standard (libc, -lc)

#include <stdlib.h>
[[deprecated]] char *ecvt(double number, int ndigits,
             int *restrict decpt, int *restrict sign);
[[deprecated]] char *fcvt(double number, int ndigits,
             int *restrict decpt, int *restrict sign);
Cerințe pentru macrocomenzi de testare a caracteristicilor pentru glibc (consultați feature_test_macros(7)):

ecvt(), fcvt():

  Începând cu glibc 2.17
    (_XOPEN_SOURCE >= 500 && ! (_POSIX_C_SOURCE >= 200809L))
      || /* glibc >= 2.20 */ _DEFAULT_SOURCE
      || /* glibc <= 2.19 */ _SVID_SOURCE
  de la glibc 2.12 la glibc 2.16:
    (_XOPEN_SOURCE >= 500 && ! (_POSIX_C_SOURCE >= 200112L))
      || _SVID_SOURCE
  Înainte de glibc 2.12:
    _SVID_SOURCE || _XOPEN_SOURCE >= 500

Funcția ecvt() convertește number într-un șir de cifre ndigits cu terminație nulă (unde ndigits este redus la o limită specifică sistemului determinată de precizia unui double) și returnează un indicator la șir. Cifra de ordinul superior este diferită de zero, cu excepția cazului în care number este zero. Cifra de ordin inferior este rotunjită. Șirul în sine nu conține o virgulă zecimală; cu toate acestea, poziția virgulei zecimale în raport cu începutul șirului este stocată în *decpt. O valoare negativă pentru *decpt înseamnă că punctul zecimal se află la stânga față de începutul șirului. În cazul în care semnul lui number este negativ, *sign este setat la o valoare diferită de zero, în caz contrar este setat la 0. Dacă number este zero, nu se specifică dacă *decpt este 0 sau 1.

Funcția fcvt() este identică cu ecvt(), cu excepția faptului că ndigits specifică numărul de cifre după virgulă.

Atât funcțiile ecvt(), cât ș i fcvt() returnează un indicator la un șir static care conține reprezentarea ASCII a lui number. Șirul static este suprascris de fiecare apel la ecvt() sau fcvt().

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
ecvt() Siguranța firelor MT-Unsafe race:ecvt
fcvt() Siguranța firelor MT-Unsafe race:fcvt

Niciunul.

SVr2; marcat ca „LEGACY” în POSIX.1-2001. POSIX.1-2008 elimină specificațiile ecvt() și fcvt(), recomandând în schimb utilizarea sprintf(3) (deși snprintf(3) poate fi preferabil).

Nu toate configurațiile regionale utilizează un punct drept caracter separator zecimal („punct zecimal”) în cadrul numerelor reale.

ecvt_r(3), gcvt(3), qecvt(3), setlocale(3), sprintf(3)

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

31 octombrie 2023 Pagini de manual de Linux 6.06