difftime(3) Library Functions Manual difftime(3)

difftime - obliczanie różnicy czasu

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

#include <time.h>
double difftime(time_t time1, time_t time0);

The difftime() function returns the number of seconds elapsed between time time1 and time time0, represented as a double. Each time is a count of seconds.

difftime(b, a) acts like (b-a) except that the result does not overflow and is rounded to double.

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
difftime() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne

C11, POSIX.1-2008.

POSIX.1-2001, C89, SVr4, 4.3BSD.

date(1), gettimeofday(2), time(2), ctime(3), gmtime(3), localtime(3)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam Byrtek <alpha@irc.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

11 listopada 2023 r. Linux man-pages 6.06