CXXMETRIC(1) [FIXME: manual] CXXMETRIC(1)

cxxmetric - Enkel kildekodemetrik for C og C++

cxxmetric [fil]

cxxmetric tæller antal linjer af kode, kommentarer og mellemrum, og beregner diverse anden statistik for hver given kildekodefil. Kildekodefilerne skal være skrevet i C eller C++.

Værktøjet er en del af KDE's programmeludviklingsmiljø.

Ben Burton <bab@debian.org>

Forfatter.
7. april, 2003 [FIXME: source]