CXXMETRIC(1) [FIXME: manual] CXXMETRIC(1)

cxxmetric - Eenvoudige statistieken over broncode voor C en C++

cxxmetric [bestand]

cxxmetric telt het aantal regel code, commentaar en blanko ruimte en berekent verschillende andere statistieken voor elk gegeven broncodebestand. Broncodebestanden moeten in C of C++ zijn.

Dit hulpmiddel is een onderdeel van het software-ontwikkelpakket van KDE.

Ben Burton <bab@debian.org>

Auteur.
2003-04-07 [FIXME: source]