CVSLASTLOG(1) [FIXME: manual] CVSLASTLOG(1)

cvslastlog - Skriver ut loggposten för den sista arkiveringen av en fil.

cvslastlog [filnamn]

cvslastlog visar loggen som hör ihop med den senaste arkiverigen i CVS för den givna filen. Det förlitar sig på versionen hos den lokala filen, inte den på servern.

Verktyget är en del av KDE:s programvaruutvecklingsmiljö.

Ben Burton <>

Author.
2003-04-06 [FIXME: source]