CVSLASTLOG(1) [FIXME: manual] CVSLASTLOG(1)

cvslastlog - Imprimeix el registre per a l'última entrega d'un fitxer.

cvslastlog [nom_fitxer]

cvslastlog mostra el registre associat amb l'última entrega al CVS per al fitxer indicat. Aquest dependrà de la versió local del fitxer, no de la que hi ha al servidor.

Aquesta utilitat forma part del joc de desenvolupament de programari del KDE.

Burton, Ben <>

Autor.
6 dabril de 2003 [FIXME: source]