CSIN(3) Podręcznik programisty Linuksa CSIN(3)

csin, csinf, csinl - funkcja sinus liczb zespolonych

#include <complex.h>
double complex csin(double complex z);
float complex csinf(float complex z);
long double complex csinl(long double complex z);
Proszę linkować z -lm.

Funkcje te zwracają sinus liczby zespolonej z.

Funkcja sinusa liczb zespolonych jest zdefiniowana jako:

csin(z) = (exp(i * z) - exp(-i * z)) / (2 * i)

Funkcje te pojawiły się po raz pierwszy w wersji 2.1 biblioteki glibc.

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).
Interfejs Atrybut Wartość
csin(), csinf(), csinl() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

cabs(3), casin(3), ccos(3), ctan(3), complex(7)

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.11 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Paweł Sędrowski (ptm.berlios.de) <sedros@gmail.com>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

22 marca 2021 r.