CREAL(3) Podręcznik programisty Linuksa CREAL(3)

creal, crealf, creall - pobierają część rzeczywistą liczby zespolonej

#include <complex.h>
double creal(double complex z);
float crealf(float complex z);
long double creall(long double complex z);
Proszę linkować z -lm.

Funkcje te zwracaja część rzeczywistą liczby zespolonej z.

Wzór:

z = creal(z) + I * cimag(z)

Funkcje te pojawiły się po raz pierwszy w wersji 2.1 biblioteki glibc.

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).
Interfejs Atrybut Wartość
creal(), crealf(), creall() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

Gcc wspiera także __real__. Jest to rozszerzenie GNU.

cabs(3), cimag(3), complex(7)

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.11 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

22 marca 2021 r.