PSTREE(1) Команди користувача PSTREE(1)

НАЗВА

pstree — програма для показу ієрархії процесів

КОРОТКИЙ ОПИС

pstree [-a, --arguments] [-c, --compact-not] [-C, --color атрибут] [-g, --show-pgids] [-h, --highlight-all, -H pid, --highlight-pid pid] [-l, --long] [-n, --numeric-sort] [-N, --ns-sort чу] [-p, --show-pids] [-s, --show-parents] [-S, --ns-changes] [-t, --thread-names] [-T, --hide-threads] [-u, --uid-changes] [-Z, --security-context] [-A, --ascii, -G, --vt100, -U, --unicode] [pid, користувач]
pstree -V, --version

ОПИС

pstree показує ієрархію запущених процесів. Коренем дерева вважатиметься pid або init, якщо pid не вказано. Якщо вказано ім'я користувача, усі ієрархії процесів матимуть корінь у процесах, власником яких є вказаний користувач.

pstree візуально об'єднує ідентичні гілки, беручи їхні записи у квадратні дужки і додаючи лічильник повторень. Приклад:

  init-+-getty
     |-getty
     |-getty
     `-getty
перетворюється на
  init---4*[getty]

Дочірні гілки процесу буде показано під батьківським процесом із назвою процесу у фігурних дужках. Приклад:

  icecast2---13*[{icecast2}]

Якщо pstree викликано як pstree.x11, програма наприкінці рядка надішле користувачеві запит щодо натискання клавіші Enter і не поверне керування, доки цього не станеться. Такий варіант роботи є корисним, якщо pstree запущено у графічному терміналі.

Використання певних ядер та параметрів монтування, зокрема параметра hidepid для procfs, може призвести до приховування даних щодо деяких процесів. У таких випадках pstree намагатиметься побудувати ієрархію без цих даних, показуючи назви процесів за допомогою символів знаку питання.

ПАРАМЕТРИ

Показувати аргументи рядка команди. Якщо рядок команди процесу вивантажено, запису процесу буде показано у дужках. -a неявним чином вимикає ущільнення для процесів, але не для гілок.
Використовувати для малювання ієрархії символи ASCII.
Вимкнути ущільнення для ідентичних гілок ієрархії. Типово, програма ущільнює гілки, якщо це можливо.
Розфарбувати назви процесів за заданими атрибутами. У поточній версії pstree передбачено підтримку лише значення age, використання якого розфарбовує процеси за віком. Процеси, які є новішими за 60 секунд, буде показано зеленим, новіші за годину — жовтим, а решту — червоним кольором.
Показувати PGID. Ідентифікатори груп процесів (PGID) буде показано у форматі десяткових чисел у дужках після кожної назви процесу. Якщо має бути показано одночасно PID та PGID, PID буде показано першими.
Використовувати для малювання ліній символи VT100.
Підсвічувати поточний процес і його спадкоємців. Не працює, якщо у терміналі не передбачено підсвічування або до показаної ієрархії не входить жоден з поточний процесів та його спадкоємців.
Подібний до -h, але буде підсвічено вказаний процес. На відміну від команди з параметром -h, pstree завершує роботу повідомленням щодо помилки, якщо використано -H, і підсвічування є недоступним.
Показувати довгі рядки. Типово, рядки буде обрізано на символі, який визначається значенням змінної середовища COLUMNS, або на символі, який визначається шириною дисплея. Якщо жодне з цих значень не визначено, рядки буде обрізано на позиції 132.
Упорядкувати процеси із однаковим батьківським записом за PID, а не за назвою. (Числове упорядковування.)
Показувати окремі ієрархії для кожного простору назв визначеного типу Можливими значеннями типу є такі: ipc, mnt, net, pid, time, user, uts. Звичайні користувачі не мають доступу до даних щодо процесів інших користувачів, тому виведені дані будуть доволі обмеженими.
Показувати PID. PID буде показано як десяткові числа у дужках після назви процесу. Використання параметра -p неявним чином вимикає ущільнення.
Показати батьківські процеси вказаного процесу.
Показати переходи просторів назв. Подібний до -N. Якщо команду віддано від імені звичайного користувача, виведені дані будуть доволі обмеженими.
Показувати повні назви гілок, якщо такі доступні.
Приховати гілки і показати лише процеси.
Показати переходи uid. Якщо uid процесу відрізняється від uid батьківського процесу, новий uid буде показано у дужках після назви процесу.
Використовувати для малювання ліній символи UTF-8 (Unicode). У Linux 1.1-54 і новіших версіях увійти до режиму UTF-8 у консолі можна за допомогою команди echo -e ' 33%8', а вийти — за допомогою команди echo -e ' 33%@'.
Показати інформацію щодо версії.
Показувати поточні атрибути захисту процесу. Для систем SELinux це буде контекст безпеки.

ФАЙЛИ

/proc
розташування файлової системи процесів

ВАДИ

Деякі набори символів можуть бути несумісні із набором символів VT100.

ТАКОЖ ПЕРЕГЛЯНЬТЕ

ps(1), top(1), proc(5).

21 червня 2021 року psmisc